Snart börjar nya äventyr. Kulturens Bildningsverksamhet har blivit beviljade Arvsfondsmedel för Låt med mig! – ett treårigt projekt som startar den 1:a juli. Projektet är initierat av mig, Sonja Skibdahl, och jag kommer också att vara projektets workshop- och projektledare. Andra projektmedarbetare blir Jon Rinneby i Malmö och ytterligare en person som vi för tillfället håller på att rekrytera.

”Låt med mig! handlar om att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar ska få skriva låtar tillsammans med erfarna och kunniga lärare i musik. Projektet genomförs i Helsingborg, Malmö och Stockholm där vi samarbetar med två gymnasiesärskolor och en grundsärskola (en skola på respektive ort). Viss pilotverksamhet har redan bedrivits på skolorna med hjälp av duktiga och entusiastiska eldsjälar. Tillsammans med dem kommer vi nu att ta fram en metod som kan dokumenteras och spridas. Förutom själva musikskapandet syftar projektet till att belysa situationen för personer med kognitiv funktionsnedsättning och synliggöra den för omvärlden.”

Ni kommer att få höra mer från oss under projektets gång. ❤️? Glad sommar!?
Sonja
#låtmedmig